Kagawa-koān

From Lohankhapedia
(Redirected from Kagawa Koān)
Jump to navigation Jump to search
Kagawa縣的位置。

Kagawa (kōan) (香川県, Kagawa-ken) ()日本 (Ji̍t-pún)四國 (Sù-kok) (ê)一个 (chi̍t-ê)首府 (siú-hú)Takamatsu (chhī)