Tottori-koān

From Lohankhapedia
(Redirected from Tottori Koān)
Jump to navigation Jump to search
Tottori縣的位置。

Tottori (kōan) (鳥取県, Tottori-ken) ()日本 (Ji̍t-pún)本州 (Pún-chiu) (ê)一个 (chi̍t-ê)首府 (siú-hú)Tottori (chhī)