Peru sol

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Peru sol
sol peruano
ISO 4217
字母代碼 PEN
數字代碼 604
指數 2
額面
補助單位 (較細)
 ​1100 céntimo
服數 soles
céntimo céntimos
紀號 S/
銀票
 定定用 10, 20, 50, 100 soles
 罕得用 200 soles
銀角仔
 定定用 10, 20, 50 céntimos, 1, 2, 5 soles
 罕得用 1, 5 céntimos (discontinued, still legal tender)
統計
開始使用 1991 年 7月 1日​ (31年 以前)​ (1991-07-01)
取代 Peru inti
使用者  Peru
發行
中央
銀行
Peru中央準備銀行
 網站 www.bcrp.gob.飛
造幣局 Casa Nacional de Moneda
評價
通貨膨脹 2%
 資料 [1]

Peru sol ()Peru (ê)官方 (koaⁿ-hong)貨幣 (hoè-pè)記認 (kì-jīn)是PEN。

匯率 (Hoē-lu̍t)[edit]

今的PEN的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. "6 Percent GDP Growth And The Lowest Inflation Rate怹Latin America: Peru怹2014". International Business Times. January 14, 2014. January 28, 2014 khòaⁿ--ê.