Saint Vincent kap Grenadines

From Lohankhapedia
(Redirected from Saint Vincent佮Grenadines)
Jump to navigation Jump to search
Saint Vincent佮Grenadines
Saint Vincent and the Grenadines
Saint Vincent佮Grenadines 旗仔
國旗
Saint Vincent佮Grenadines 國徽
國徽
書句: Pax et Justitia
"和平佮正義"
國歌: Saint Vincent, Land so Beautiful
"Saint Vincent,土地真水"
VCT orthographic.svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Kingstown
官方語言 英語
白話 Vincent Creole語
政府 單一制議會制君主立憲
• 國王
Charles 3世
• 總督
Susan Dougan
• 總理
Ralph Gonsalves
立法機構 議會
面積
• Lóng-chóng
389 km2 (150 sq mi) (地 184 名)
人口
• 2018 年估計
110,211 (地 179 名)
• 2021 年 普查
100,455
• 密度
307/km2 (795.1/sq mi) (地 39 名)
GDP (PPP) 2019 年 股價
• 攏總
$1.373 cha̍p-ek
• 平均
$12,431
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
$864百萬
• 平均
$7,827
HDI (2019 年) Increase 0.738
 ͘ 地 97 名
貨幣 東Caribe dollar (XCD)
時區 UTC-4 (AST)
開車方向
電話區號 +1 784
ISO 3166代號 VC
上等domain .vc

Saint Vincent (kap)Grenadines ()踮佇 (tiàm-tī)Carib (hái)東爿 (tang-pêng)大西洋 (Tāi-se-iûⁿ)邵交界 (siō-kau-kài) (ê)海島 (hái-tó)國家 (kok-ka) (I)北爿 (pak-pêng)Saint Lucia,東爿是Barbados西南爿 (sai-lâm-pêng)Grenada。國家主要 (chú-iàu)是Saint Vincent ()佮Grenadines群島 (kûn-tó)組合 (cho͘-ha̍p)起來 (khí--lâi)所以 (só͘-í)國名 (kok-miâ)號做 (hō-chò)Saint Vincent佮Grenadines。

Saint Vincent佮Grenadines ()1979 () (tùi)聯合 (Liân-ha̍p)王國 (Ông-kok)獨立 (to̍k-li̍p)出來 (chhut--lâi)現主序 (hiān-chú-sī)抑是 (ia̍h-sī)Commonwealth of Nations會員國 (hōe-gôan-kok)