Okinawa-koān

From Lohankhapedia
(Redirected from Okinawa縣)
Jump to navigation Jump to search


區別 (Khu-pia̍t): Okinawa-chhī ()Okinawa (koān)下跤 (ē-kha) (ê)1 (ê) (chhī).
Okinawa縣的位置.͘

Okinawa (o͘-khí-ná-oah; 日語 (Ji̍t-gí): (おき) (なわ) (けん), mā ū-lâng chiàu漢字 (Hàn-jī)kā kiò-chòChhiong-sêng-koān) 是日本 (Ji̍t-pún)的1个縣。臺灣話 (Tâi-oân-oē)叫做 (kiò-chòe)琉球 (Lîu-khîu)( (kiû)) (琉球),倚近 (oá-kīn)台灣 (Tâi-oân)東北 (tang-pak)海面 (hái-bīn) (Chia)地理 (tē-lí)會當 (ē-tàng) (kóng) (chin)要緊 (iàu-kín)所在 (só͘-chāi)出產 (Chhut-sán)烏糖 (o͘-thn̂g)食實 (chia̍h-si̍t) (kap)台灣的口味 (kháu-bī) (khah) (kīn)

Okinawa縣的首府 (siú-hú)Naha市