Đắk Nông Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Đắk Nông)
Jump to navigation Jump to search
Đắk Nông的位置。

Đắk Nông ()越南 (Oa̍t-lâm)西原 (Sai-gôan) (Tây Nguyên) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Gia Nghĩa人口 (jîn-kháu) (ū)407,300。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]