Bà Rịa-Vũng Tàu Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Bà Rịa-Vũng Tàu)
Jump to navigation Jump to search
Bà Rịa-Vũng鬥的位置。

Bà Rịa-Vũng (Tàu) ()越南 (Oa̍t-lâm)東南部 (Tang-lâm-pō͘) (Đông Nam Bộ) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Vũng (Tàu)人口 (jîn-kháu) (ū)926,300。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]