Bến Tre Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Bến Tre)
Jump to navigation Jump to search
Bến Tre的位置。

Bến Tre ()越南 (Oa̍t-lâm)煤公河 (Mûi-kong-hô)三角洲 (saⁿ-kak-chiu) (đồng bằng sông Cửu Long) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Bến Tre人口 (jîn-kháu) (ū)1,353,300。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]