Tiền Giang Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Tiền Giang)
Jump to navigation Jump to search
Tiền鈃的位置。

Tiền (Giang) ()越南 (Oa̍t-lâm)煤公河 (Mûi-kong-hô)三角洲 (saⁿ-kak-chiu) (đồng bằng sông Cửu Long) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Mỹ (Tho)人口 (jîn-kháu) (ū)1,717,400。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]