Khánh Hòa Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Khánh Hòa)
Jump to navigation Jump to search
Khánh化的位置。

Khánh Hòa ()越南 (Oa̍t-lâm)中南部 (Tiong-lâm-pō͘) (Nam Trung Bộ) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Nha Trang人口 (jîn-kháu) (ū)1,135,000。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]