Đồng Tháp Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Đồng Tháp)
Jump to navigation Jump to search
Đồng Tháp的位置。

Đồng Tháp ()越南 (Oa̍t-lâm)煤公河 (Mûi-kong-hô)三角洲 (saⁿ-kak-chiu) (đồng bằng sông Cửu Long) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Cao Lãnh人口 (jîn-kháu) (ū)1,667,800。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]