Thanh Hóa Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Thanh Hóa)
Jump to navigation Jump to search
Thanh踝的位置。

Thanh (Hóa) ()越南 (Oa̍t-lâm)中北部 (Tiong-pak-pō͘) (Bắc Trung Bộ) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Thanh踝人口 (jîn-kháu) (ū)3,680,400。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]