Sơn La Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Sơn La)
Jump to navigation Jump to search
Sơn拉的位置。

Sơn La ()越南 (Oa̍t-lâm)西北 (Sai-pak) (Tây Bắc) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Sơn La人口 (jîn-kháu) (ū)1,007,500。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]