Ninh Bình Séng

From Lohankhapedia
(Redirected from Ninh Bình)
Jump to navigation Jump to search
Ninh Bình的位置。

Ninh Bình ()越南 (Oa̍t-lâm)紅河 (Âng-hô)三角洲 (saⁿ-kak-chiu) (Đồng Bằng Sông Hồng) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Ninh Bình人口 (jîn-kháu) (ū)922,600。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]