Hải Dương Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Hải Dương ê ūi-tì.

Hải Dương ()越南 (Oa̍t-lâm)紅河 (Âng-hô)三角洲 (saⁿ-kak-chiu) (Đồng Bằng Sông Hồng) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Hải Dương人口 (jîn-kháu) (ū)1,722,500。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]