Long An Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
龍An的位置。

(Long)An ()越南 (Oa̍t-lâm)煤公河 (Mûi-kong-hô)三角洲 (saⁿ-kak-chiu) (đồng bằng sông Cửu Long) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe) (Tân)An人口 (jîn-kháu) (ū)1,423,100。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]