Nam Định Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Nam Định的位置。

Nam Định ()越南 (Oa̍t-lâm)紅河 (Âng-hô)三角洲 (saⁿ-kak-chiu) (Đồng Bằng Sông Hồng) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Nam Định人口 (jîn-kháu) (ū)1,974,300。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]