Quảng Ngãi Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Quảng Ngãi ê ūi-tì.

Quảng Ngãi ()越南 (Oa̍t-lâm)中南部 (Tiong-lâm-pō͘) (Nam Trung Bộ) 地區 (tē-khu) (ê)一个 (chi̍t-ê) (séng)省會 (séng-hōe)Quảng Ngãi人口 (jîn-kháu) (ū)1,295,600。

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]