Kawagoe-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kawagoe市的位置

Kawagoe (Chhī) (川越市),日本 (Ji̍t-pún)城市 (siâⁿ-chhī) (tiàm) ()關東 (Koan-tang)地區 (tē-khu)南部 (lâm-pō͘)Saitama (Koān)西南部 (sai-lâm-pō͘) ()東京 (Tang-kiaⁿ) (chē)電車 (tiān-chhia)30分鐘 (hun-cheng)1922 ()12 (goe̍h)1正式 (chèng-sek)成立 (sêng-li̍p)市政 (chhī-chèng)地方 (Tē-hng) (lâng) () () (chò) (Sió)Edo (小江戸, Edo ()東京舊名 (kū-miâ))。

2006年1月 (ê)人口 (jîn-kháu)初算 (chho͘-sǹg) (ū)332,846 (130,436 (hō͘)),人口密度 (bi̍t-tō͘)3,049人/km²。 (Chóng)面積 (biān-chek)109.16 km²。