Maebasi-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Maebasi市的位置

Maebasi (chhī) (前橋市; Maebasi-si) ()日本 (Ji̍t-pún)Gunma (Koān) (ê)城市 (siâⁿ-chhī) (kap)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē)