Niigata-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Niigata市的位置

Niigata (chhī) (新潟市; Niigata-si) ()日本 (Ji̍t-pún)Niigata (Koān) (ê)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)