Kanazawa-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Kanazawa市的位置

Kanazawa (chhī) (金沢市; Kanazawa-si; Tâi-bûn: 金澤市; 台語 (Tâi-gú): Kim-tia̍k) ()日本 (Ji̍t-pún)Kanagawa (Koān) (ê)縣廳 (koān-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē) (kap) (siāng) (toā)城市 (siâⁿ-chhī)