Sapporo-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Sapporo市的位置

Sapporo (chhī) (札幌市; Sapporo-si) ()日本 (Ji̍t-pún)Hokkaidô (siāng) (toā) (ê)城市 (siâⁿ-chhī) (kap)道廳 (tō-thiaⁿ)所在地 (só͘-chāi-tē)