Lō͘-se-a ê liân-pang-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

聯邦 (Liân-pang)重要 (tiōng-iàu)城市 (siâⁿ-chhī) (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): город федерального значения) (ia̍h)簡稱 (kán-chheng)聯邦市 (liân-pang-chhī) ()露西亞 (Lō͘-se-a)聯邦 (sio̍k) ()聯邦主體 (chú-thé)層級 (chân-kip) (ê)城市。露西亞全景 (choân-kéng) (pun) (chò)百十五 (peh-cha̍p-gō͘)的聯邦主體,其中 (kî-tiong) (saⁿ) (ê)是聯邦市。其中 (nn̄g)个聯邦市是首都 (siú-to͘)城市莫斯科 (Bo̍k-su-kho) (kap) (Sèng)彼得保 (Pí-tek-pó)第三 (Tē-saⁿ)个是佇CrimeaSevastopol

Map of federal cities of Russia (2014).svg
地圖 (Tē-tô͘) # 編號 (Pian-hō) ISO 3166-2 (Miâ) 旗仔 (Kî-á) 徽記 (Hui-kì) 聯邦
管區 (koán-khu)
經濟 (Keng-chè)
地區 (tē-khu)
(Biān)chek (km²) 人口 (Jîn-kháu) (2017)
1 77 RU-MOW Moscow Flag of Moscow, Russia.svg Coat of Arms of Moscow.svg 中央 (Tiong-iong) 中央 2,561.5 12,506,468
2 78 RU-SPE Saint Petersburg Flag of Saint Petersburg.svg Coat of Arms of Saint Petersburg (2003).svg 西北 (Sai-pak) 西北 1,439 5,351,935
3 92 () Sevastopol Flag of Sevastopol.svg COA of Sevastopol.svg 南部 (Lâm-pō͘) (Pak)Caucasus 864 436,670