Sèng Pí-tek-pó

From Lohankhapedia
(Redirected from Sankt-Peterburg)
Jump to navigation Jump to search
Sankt-Peterburg的位置。
冬宮 (Зимний дворец; Zimniy Dvorets)。

Sankt-Peterburg (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Санкт-Петербу́рг; 羅馬化 (lô-má-hòa): Sankt-Peterburg; IPA: [saŋkt pʲɪtʲɪrˈburk]) ()露西亞 (Lō͘-se-a) (ê)城市 (siâⁿ-chhī),是 (óa)波羅的海 (Pho-lô-tek-hái) (ê)一个 (chi̍t-ê)港口 (káng-kháu) ()1914 () (kàu)1924年期間 (kî-kan)號做 (hō-chòe)Petrograd (Петрогра́д); 1924年1991年號做Leningrad (Ленингра́д)。

Sankt-Peterburg是沙皇 (Sa-hông)Peter 1 ()1703年 (só͘)成立 (sêng-li̍p),是古早 (kó͘-chá)露西亞帝國 (Tè-kok)超過 (chhiau-kòe)200年的首都 (siú-to͘)目前 (bo̍k-chiân)是露西亞第二大 (tē-jī-tōa)的城市, (ū)460 (bān)人口 (jîn-kháu)。 Sankt-Peterburg鴦也 (iuⁿ-ā)世界 (sè-kài)人口超過100萬的城市內面 (lāi-bīn)坐址 (chē-chí) (siōng) (pak)的一个。

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Saint Petersburg