Bangladesh taka

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Bangladesh taka
টাকা
ISO 4217
字母代碼 BDT
額面
補助單位 (較細)
 1/100 poysha
(無佇咧用)
紀號
poysha p
銀票
 定定用 2,5,10,20,50,100,200,500,1000
 罕得用 1
銀角仔
 定定用 5
 罕得用 1,2
統計
使用者  Bangladesh
發行
中央
銀行
Bangladesh銀行
印說者 The Security Printing Corporation Bangladesh Ltd。
 網站 www.spcbl.org.bd
造幣局 The Security Printing Corporation Bangladesh Ltd。
評價
通貨膨脹 5.26%
 資料 [1]

Bangladesh taka ()Bangladesh (ê)官方 (koaⁿ-hong)貨幣 (hoè-pè)記認 (kì-jīn)是BDT。

匯率 (Hoē-lu̍t)[edit]

今的BDT的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

參考 (Chham-khó)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]