Sin-tâi-phiò

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search


新臺票
新臺幣
ISO 4217
字母代碼 TWD
數字代碼 901
指數 2
額面
補助單位 (較細)
 ​110 jiǎo
 ​1100 fēn
紫佇狗豬通貨交易用著,罕得用
服數 遮貨幣名字的語言無複數佮單數的區別.
紀號 NT$,, $
偏名 國語: yuán (),怪 ()
臺灣話: 箍 ()
客家語: ngiùn ()
 jiǎo 國語: jiǎo (), máo ()
臺灣話: 角 ()
客家語: 國 ()
 fēn 國語: fēn ()
臺灣話: 仙 ()
客家語: siên ()
銀票
 定定用 NT$100, NT$500, NT$1000
 罕得用 NT$200, NT$2000
銀角仔
 定定用 NT$1, NT$5, NT$10, NT$50
 罕得用 50¢ (discontinued, still legal tender); NT$20
統計
開始使用 1949 年 6月 15日​ (75年 以前)​ (1949-06-15)
取代 舊臺票
使用者  中華民國 (台灣)
發行
中央
銀行
中華民國中央銀行
 網站 www.cbc.gov.tw
印說者 中央印製廠
 網站 www.cepp.gov.tw
造幣局 中央造幣廠
 網站 www.cmc.gov.tw
評價
通貨膨脹 0.85%
 資料 [1] 2008–2018
 方法 CPI 10年平均

新臺票 (Sin-tâi-phiò) (新臺票) ()現此時 (hiān-chú-sî)台灣 (Tâi-ôan)使用 (sú-iōng) (ê)貨幣 (hòe-pè)。新臺票的ISO 4217 ()TWD普通時 (phó͘-thong-sî)灣那 (oan-ná) (iōng)NT$ (lâi)表示 (piáu-sī)

發行 (Hoat-hêng)銀行 (gîn-hâng)本成 (pún-chiâⁿ)臺灣 (Tâi-oân)銀行1999 ()換做 (ōaⁿ-chò)中央 (Tiong-iong)銀行

新臺票的種類 (chéng-lūi)[edit]

匯率 (Hoē-lu̍t)[edit]

今的TWD的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD
XE。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD
fxtop。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY USD