Ìn-nî rupiah

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
印尼rupiah
Rupiah
Indonesian Rupiah (IDR) banknotes.png
印尼rupiah的銀票
ISO 4217
字母代碼 IDR
額面
補助單位 (較細)
 1/100 sen (無佇咧用)
紀號 Rp
銀票
 定定用 Rp2,000, Rp5,000, Rp10,000, Rp20,000, Rp50,000, Rp100,000
 罕得用 Rp1,000, Rp75,000 (commemorative)
銀角仔
 定定用 Rp500, Rp1,000
 罕得用 Rp100, Rp200
統計
官方
使用者
 印尼
非官方
使用者
 Tang Timor[1]
發行
中央
銀行
印尼銀行
 網站 www.bi.go.id
印說者 Perum Peruri
 網站 www.peruri.co.id
造幣局 Perum Peruri
 網站 www.peruri.co.id
評價
通貨膨脹 1.87% (2021-12)
 資料 [2]
 方法 CPI

印尼 (Ìn-nî)rupiah (印尼語: Rupiah Indonesia) ()印尼 (ê)官方 (koaⁿ-hong)貨幣 (hoè-pè)記認 (kì-jīn)是Rp (ia̍h)IDR。

匯率 (Hoē-lu̍t)[edit]

今的IDR的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

參考 (Chham-khó)[edit]