Thài-kok baht

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
泰國baht
บาทไทย
ISO 4217
字母代碼 THB
數字代碼 764
指數 2
額面
補助單位 (較細)
 ​1100 satang
服數 遮貨幣名字的語言無複數佮單數的區別.
紀號 ฿
銀票
 定定用 ฿20, ฿50, ฿100, ฿500, ฿1000
銀角仔
 定定用 ฿1, ฿2, ฿5, ฿10
統計
官方
使用者
 泰國
非官方
使用者
 柬埔寨
 老o
 Bián-tiān
 越南
發行
中央
銀行
泰國銀行
 網站 www.bot.or.th
造幣局 王加泰國造幣局
 網站 www.royalthaimint.net
評價
通貨膨脹 1.0%
 資料 [1]

泰國 (Thài-kok)baht (泰國語: บาทไทย) ()泰國 (ê)官方 (koaⁿ-hong)貨幣 (hoè-pè)記認 (kì-jīn)是 ฿ (ia̍h)THB。

匯率 (Hoē-lu̍t)[edit]

今的THB的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Inflation (annual %), World Bank, 2011–2015