Oa̍t-lâm đồng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
越南đồng
Đồng Việt Nam
ISO 4217
字母代碼 VND
額面
補助單位 (較細)
 1/10 hào
(無佇咧用)
 1/100 xu
(無佇咧用)
服數 遮貨幣名字的語言無複數佮單數的區別.
紀號 ₫/đ
銀票
 定定用 1,000₫, 2,000₫, 5,000₫, 10,000₫, 20,000₫, 50,000₫, 100,000₫, 200,000₫, 500,000₫
銀角仔
 罕得用 200₫, 500₫, 1000₫, 2000₫, 5000₫ (no longer minted or in active use; still legal tender)
統計
使用者  越南
發行
中央
銀行
越南國家銀行
 網站 www.sbv.gov.vn
評價
通貨膨脹 Positive decrease 2.7% (2019)[1]

越南 (Oa̍t-lâm)đồng (越南--,越南語: đồng Việt Nam) ()越南 (ê)官方 (koaⁿ-hong)貨幣 (hoè-pè)記認 (kì-jīn)是 ₫ (ia̍h)VND。

匯率 (Hoē-lu̍t)[edit]

今的VND的匯率
Google Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
Yahoo! Finance: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
XE。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
OANDA: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD
fxtop。com: AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD

參考 (Chham-khó)[edit]