Tang Timor

From Lohankhapedia
(Redirected from 東Timor)
Jump to navigation Jump to search
東Timor民主共和國
República Democrática de Timor-Leste
Repúblika Demokrátika de Timór-Leste
東Timor 旗仔
國旗
東Timor 國徽
國徽
書句: Unidade, Acção, Progresso
Unidade, Asaun, Progresu
"團結,行動,進步"
國歌: Pátria
"祖國"
Timor Leste (orthographic projection).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Dili
官方語言 葡萄牙語Tetum語
承認的國家語言
工作語言 英語印尼語
政府 單一制半總統制共和國
• 總統
José Ramos-Horta
• 總理
José Maria Vasconcelos
立法機構 國民議會
面積
• Lóng-chóng
15,007 km2 (5,794 sq mi) (地 154 名)
人口
• 2021 年估計
1,340,513 (地 153 名)
• 2015 年 普查
1,183,643
• 密度
78/km2 (202.0/sq mi)
GDP (PPP) 2020 年 股價
• 攏總
$5.315 cha̍p-ek
• 平均
$4,031
GDP (盟義) 2020 年 股價
• 攏總
$1.920 cha̍p-ek
• 平均
$1,456
Gini (2014 年) Steady 28.7
HDI (2019 年) Decrease 0.606
 ͘ 地 141 名
貨幣 美金 (USD)
時區 UTC+9 (TLT)
開車方向
電話區號 +670
ISO 3166代號 TL
上等domain .tl

(Tang)Timor (ia̍h)Timor-Leste全稱 (choân-chheng)東Timor民主 (Bîn-chú)共和國 (Kiōng-hô-kok) (Tetum (): Repúblika Demokrátika Timór-Leste,葡萄牙語: República Democrática de Timor-Leste), () (tiàm) ()東南亞 (Tang-lâm-a) (ê)島國 (tó-kok)領土 (léng-thó͘)包括 (pau-koat)Timor ()東半爿 (tang-poàⁿ-pêng); Atauro, Jaco (chit)兩个 (nn̄g-ê)島; (kap)Oecussi-Ambeno這个 (chit-ê)印尼 (Ìn-nî)西 (Sai)Timor飛地 (hui-tē) (enclave)。

Timor本身 (pún-sin) (ū) " (tang)" 的意思 (ì-sù)所以 (só͘-í)Timor Lorosa'e有 "東 ( ()) 的東爿 (tang-pêng)" 的意思。

東Timor佇1975 ()11 (goe̍h)28 (ji̍t)宣佈 (soan-pò͘) (tùi)葡萄牙 (Phû-tô-gâ)獨立 (to̍k-li̍p)2002年5月20日 (正式 (chèng-sek)) (koh)對印尼獨立出來 (chhut-lâi)