2008 nî

From Lohankhapedia
(Redirected from 2008年)
Jump to navigation Jump to search
世紀: [[{{{chêng-sè-kí}}} sè-kí|20 世紀]] ͘ [[{{{sè-kí}}} sè-kí|21 世紀]] ͘ [[{{{aū-sè-kí}}} sè-kí|22 世紀]]
年代: [[{{{chêng 2 nî-tāi}}} nî-tāi|{{{前2年代}}} 年代]] [[{{{chêng 1 nî-tāi}}} nî-tāi|{{{前1年代}}} 年代]] ͘ [[{{{nî-tāi}}} nî-tāi|2000 年代]] ͘ [[{{{aū 1 nî-tāi}}} nî-tāi|2010 年代]] [[{{{aū 2 nî-tāi}}} nî-tāi|2020 年代]]
: [[{{{5 nî chêng}}} nî|2003]] [[{{{4 nî chêng}}} nî|2004]] [[{{{3 nî chêng}}} nî|2005]] [[{{{2 nî chêng}}} nî|2006]] [[{{{1 nî chêng}}} nî|2007]] ͘ [[{{{nî}}} nî|2008 年]] ͘ [[{{{1 nî aū}}} nî|2009]] [[{{{2 nî aū}}} nî|2010]] [[{{{3 nî aū}}} nî|2011]] [[{{{4 nî aū}}} nî|2012]] [[{{{5 nî aū}}} nî|2013]]

2008 () ()21世紀 (sè-kí) (ê)一个 (chi̍t-ê)閏年 (lūn-nî)頭一日 (thâu-chi̍t-ji̍t)拜二 (Pài-jī)

事件 (Sū-kiāⁿ)[edit]

1 (goe̍h)[edit]

詳細: 2008年1月

2月[edit]

詳細: 2008年2月

3月[edit]

詳細: 2008年3月

4月[edit]

詳細: 2008年4月

5月[edit]

詳細: 2008年5月

6月[edit]

詳細: 2008年6月

7月[edit]

詳細: 2008年7月

8月[edit]

詳細: 2008年8月

9月[edit]

詳細: 2008年9月

10月[edit]

詳細: 2008年10月

11月[edit]

詳細: 2008年11月

12月[edit]

詳細: 2008年12月

()日期 (ji̍t-kî)[edit]

過身 (Koè-sin)[edit]