Eng-ko-ke

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

鶯歌街 (Eng-ko-ke) (鶯歌街) () ()1929 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)海山郡 (Hái-san-kūn); 是今仔日 (kin-á-ji̍t)新北市 (Sin-pak-chhī)鶯歌區 (Eng-ko-khu) (kap)樹林區 (Chhiū-nâ-khu)

佇1920年到1929年中間號做 (hō-chò)鶯歌庄 (Eng-ko-chng) (鶯歌庄),落尾 (lo̍h-bóe) (chiah) (ùi) " (chng)" 升格 (seng-keh) (chò) " (ke)"。