Gî-lân-chhī (chiu-hat-chhī)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
宜蘭街役場

宜蘭市 (Gî-lân-chhī) (宜蘭市) ()1940 () (kàu)1945年 ()台北州 (Tâi-pak-chiu)管轄 (koán-hat)之下 (chi-hā) (ê) (chi̍t) (ê)周轄市 (chiu-hat-chhī)。佇 (che)進前 (chìn-chêng)宜蘭街 (Gî-lân-ke) ()今仔日 (kin-á-ji̍t)宜蘭縣 (Gî-lân-koān)宜蘭市