Siông-san-chng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

松山庄 (Siông-san-chng) (松山庄) ()1920 () (kàu)1938年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k) ()台北州 (Tâi-pak-chiu)七星郡 (Chhit-chheⁿ-kūn)

落尾 (Lo̍h-bóe)佇1938年4 (goe̍h) (chhe)1併入 (pèng-ji̍p)台北市 (Tâi-pak-chhī)

松山庄的行政 (hêng-chèng)範圍 (hoān-ûi)相當於 (siong-tong-î)今仔日 (kin-á-ji̍t)松山區 (Siông-san-khu) (kap)信義區 (Sìn-gī-khu)

大字 (Toā-jī)[edit]

松山庄 (siat) (ū)9 (ê)大字; 松山 (Siông-san)舊里族 (Kū-lí-cho̍k)頂東勢 (Téng-tang-sè)上塔悠 (Siōng-thah-iu)下塔悠 (Ē-thah-iu)興雅 (Heng-ngá)三張犁 (Saⁿ-tiuⁿ-lê)五分埔 (Gō͘-pun-po͘)中坡 (Tiong-pho)