Sin-chng-kūn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
新莊郡役所

新莊郡 (Sin-chng-kūn) (新莊郡; しんしょうぐん) ()台灣 (Tâi-oân) ()日本 (Ji̍t-pún)統治 (thóng-tī)時代 (sî-tāi) (ê) (chi̍t) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)。新莊郡下跤 (ē-kha)管轄 (koán-hat)新莊街 (Sin-chng-ke)蘆洲庄 (Lô͘-chiu-chng)五股庄 (Gō͘-kó͘-chng) (kap)林口庄 (Nâ-kháu-chng); 對照 (tùi-chiàu)這馬 (chit-má)的行政區 (chiū)新北市 (Sin-pak-chhī)三重區 (Sam-tiông-khu)蘆洲區 (Lô͘-chiu-khu)新莊區 (Sin-chng-khu)泰山區 (Thài-san-khu)五股區 (Gō͘-kó͘-khu)林口區 (Nâ-kháu-khu)

Old-Taipei.jpg