Tâi-pak-chiu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tâi-pak Chiu-thiaⁿ

臺北州 (Tâi-pak-chiu) (台北州/臺北州; Taihoku-syû) ()台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)統治 (thóng-tī)時代 (sî-tāi) (ê) (chi̍t) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)1920 ()設立 (siat-li̍p)。臺北州的範圍 (hoān-ûi) (tio̍h)今仔日 (kin-á-ji̍t)新北市 (Sin-pak-chhī)臺北市 (Tâi-pak-chhī)基隆市 (Ke-lâng-chhī) (kap)宜蘭縣 (Gî-lân-koān)

臺北 (Tâi-pak)州廳 (Chiu-thiaⁿ) (siat) (tiàm)臺北市。