Thô͘-siâⁿ-chng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

頭城庄 (Thô͘-siâⁿ-chng) (土城庄) () ()1920 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)海山郡 (Hái-san-kūn); 是今仔日 (kin-á-ji̍t)新北市 (Sin-pak-chhī)頭城區 (Thô͘-siâⁿ-khu)