Gō͘-kiat-chng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

五結庄 (Gō͘-kiat-chng) (五結庄) () ()1920 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)羅東郡 (Lô-tong-kūn); 是今仔日 (kin-á-ji̍t)宜蘭縣 (Gî-lân-koān)五結鄉 (Gō͘-kiat-hiong)