Gî-lân-ke

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

宜蘭街 (Gî-lân-ke) (宜蘭街) () ()1920 () (kàu)1940年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)宜蘭郡 (Gî-lân-kūn); 是今仔日 (kin-á-ji̍t)宜蘭市 (Gî-lân-chhī)

落尾 (Lo̍h-bóe)佇1940年升格 (seng-keh) (chò)宜蘭市