Siang-khe-chng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

雙溪庄 (Siang-khe-chng) (雙溪庄) () ()1920 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)基隆郡 (Ke-lâng-kūn); 是今仔日 (kin-á-ji̍t)新北市 (Sin-pak-chhī)雙溪區 (Siang-khe-khu)