Ke-lâng-chhī (chiu-hat-chhī)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1926年的雞籠市地圖

基隆市 (Ke-lâng-chhī) (基隆市) ()台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)中期 (tiong-kî) (1924 () (kàu)1945年) 存在 (chûn-chāi) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k) ()台北州 (Tâi-pak-chiu) (ùi)家人家 (Ke-lâng-ke)升格 (seng-keh) (lâi)的。伊的 (I-ê)管轄 (koán-hat)範圍 (hoān-ûi)包含 (pau-hâm)今仔日 (kin-á-ji̍t)基隆市中山區 (Tiong-san-khu)中正區 (Tiong-chèng-khu)仁愛區 (Jîn-ài-khu)信義區 (Sìn-gī-khu) (kap)安樂區 (An-lo̍k-khu)