Tâi-oân ê Hiong Tìn Chhī Khu lia̍t-toaⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Chiu-hat-chhī)
Jump to navigation Jump to search

(Hiong) (Tìn) (Chhī) (Khu) () (sio̍k)直轄市 (Ti̍t-hat-chhī)省轄市 (Séng-hat-chhī) (kap) (Koān)管理 (koán-lí) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)當位 (tang-ūi)

中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)台灣 (Tâi-oân)現時 (hiān-sî) (ū)157 (ê)區, 17个縣轄市 (Koān-hat-chhī), 41个,佮153个 (Hiong)

台灣南部 (lâm-pō͘)[edit]

縣市 (Koān-chhī) 高雄市 (Ko-hiông-chhī) 臺南市 (Tâi-lâm-chhī) 台灣省 (Tâi-oân-séng) 縣市
嘉義市 (Ka-gī-chhī) 嘉義縣 (Ka-gī-koān) 屏東縣 (Pîn-tong-koān) 澎湖縣 (Phêⁿ-ô͘-koān)
阿蓮區 (A-lian-khu)
美濃區 (Bi-long-khu)
茂林區 (Bō͘-lîm-khu)
田寮區 (Chhân-liâu-khu)
前金區 (Chiân-kim-khu)
前鎮區 (Chiân-tìn-khu)
鳥松區 (Chiáu-chhêng-khu)
左營區 (Chó-iâⁿ-khu)
梓官區 (Chú-koaⁿ-khu)
永安區 (Éng-an-khu)
鳳山區 (Hōng-soaⁿ-khu)
鹽埕區 (Iâm-tiâⁿ-khu)
燕巢區 (Iàn-châu-khu)
仁武區 (Jîn-bú-khu)
嘉定區 (Ka-tiāⁿ-khu)
甲仙區 (Kah-sian-khu)
旗山區 (Kî-san-khu)
橋頭區 (Kiô-thâu-khu)
旗津區 (Kî-tin-khu)
鼓山區 (Kó͘-san-khu)
岡山區 (Kong-san-khu)
內門區 (Lāi-mn̂g-khu)
六龜區 (La̍k-ku-khu)
楠梓區 (Lâm-chú-khu)
林園區 (Lîm-hn̂g-khu)
路竹區 (Lō͘-tek-khu)
苓雅區 (Lêng-ngá-khu)
盲陀區 (Mî-tô-khu)
Namasia區
湖內區 (Ô͘-lāi-khu)
三民區 (Sam-bîn-khu)
杉林區 (Sam-nâ-khu)
新興區 (Sin-heng-khu)
小港區 (Sió-káng-khu)
桃源區 (Thô-goân-khu)
大樹區 (Toā-chhiū-khu)
大寮區 (Toā-liâu-khu)
大社區 (Toā-siā-khu)
安南區 (An-lâm-khu)
安平區 (An-pêng-khu)
安定區 (An-tēng-khu)
後壁區 (Āu-piah-khu)
七股區 (Chhit-kó͘-khu)
將軍區 (Chiong-kun-khu)
左鎮區 (Chó-tìn-khu)
下營區 (Ē-iâⁿ-khu)
永康區 (Éng-khong-khu)
學甲區 (Ha̍k-kah-khu)
玉井區 (Gio̍k-chéⁿ-khu)
仁德區 (Jîn-tek-khu)
佳里區 (Ka-lí-khu)
關廟區 (Koan-biō-khu)
官田區 (Koaⁿ-tiān-khu)
歸仁區 (Kui-jîn-khu)
鹹水區 (Kiâm-chúi-khu)
六甲區 (La̍k-kah-khu)
南化區 (Lâm-hoà-khu)
南區 (Lâm-khu)
楠西區 (Lâm-se-khu)
龍崎區 (Liông-kiā-khu)
柳營區 (Liú-iâⁿ-khu)
麻豆區 (Moâ-tāu-khu)
北區 (Pak-khu)
北門區 (Pak-mn̂g-khu)
白河區 (Pe̍h-hô-khu)
西港區 (Sai-káng-khu)
山上區 (San-siōng-khu)
善化區 (Siān-hoà-khu)
新市區 (Sin-chhī-khu)
新化區 (Sin-hoà-khu)
新營區 (Sin-iâⁿ-khu)
東區 (Tang-khu)
中西區 (Tiong-se-khu)
大內區 (Toā-lāi-khu)
東山區 (Tong-san-khu)
西區 (Se-khu)
東區
泡子市 (Phò-chú-chhī)
太保市 (Thài-pó-chhī)
屏東市 (Pîn-tong-chhī) 媽宮市 (Má-keng-chhī)
轄市 (hat-chhī)
布袋鎮 (Pò͘-tē-tìn)
大林鎮 (Tōa-nâ-tìn)
恆春鎮 (Hêng-chhun-tìn)
東港鎮 (Tang-káng-tìn)
趒州鎮 (Tiô-chiu-tìn)
阿里山鄉 (A-lí-san-hiong)
民雄鄉 (Bîn-hiông-hiong)
囮山鄉 (Bôe-san-hiong)
髓上鄉 (Chhúi-siāng-hiong)
義竹鄉 (Gī-tek-hiong)
番路鄉 (Hoan-lō͘-hiong)
溪口鄉 (Khe-kháu-hiong)
六跤鄉 (La̍k-kha-hiong)
橐草鄉 (Lok-chháu-hiong)
伸港鄉 (Sin-káng-hiong)
東石鄉 (Tang-chio̍h-hiong)
竹崎鄉 (Tek-kiā-hiong)
中埔鄉 (Tiong-po͘-hiong)
大埔鄉 (Tōa-po͘-hiong)
萬巒鄉 (Bān-loân-hiong)
萬丹鄉 (Bān-tan-hiong)
牡丹鄉 (Bó͘-tan-hiong)
滿洲鄉 (Bóan-chiu-hiong)
霧台鄉 (Bū-tâi-hiong)
車城鄉 (Chhia-siâⁿ-hiong)
春日鄉 (Chhun-ji̍t-hiong)
鹽埔鄉 (Iâm-po͘-hiong)
佳冬鄉 (Ka-tang-hiong)
崁頂鄉 (Khàm-téng-hiong)
九如鄉 (Kíu-jû-hiong)
高樹鄉 (Ko-chhiū-hiong)
來義鄉 (Lâi-gī-hiong)
內埔鄉 (Lāi-po͘-hiong)
南州鄉 (Lâm-chiu-hiong)
里港鄉 (Lí-káng-hiong)
麟洛鄉 (Lîn-lo̍k-hiong)
(Liû)khiû鄉
瑪家鄉 (Má-ka-hiong)
林邊鄉 (Nâ-piⁿ-hiong)
枋寮鄉 (Pang-liâu-hiong)
枋山鄉 (Pang-soaⁿ-hiong)
獅子鄉 (Sai-chú-hiong)
新園鄉 (Sin-hn̂g-hiong)
新埤鄉 (Sin-pi-hiong)
山地門鄉 (Soaⁿ-tē-mn̂g-hiong)
竹田鄉 (Tek-chhân-hiong)
泰武鄉 (Thài-bú-hiong)
長治鄉 (Tióng-tī-hiong)
望安鄉 (Bāng-oaⁿ-hiong)
七美鄉 (Chhit-bí-hiong)
湖西鄉 (Ô͘-sai-hiong)
白沙鄉 (Pe̍h-soa-hiong)
西嶼鄉 (Sai-sū-hiong)
總數 (Chóng-sò͘) 38區 37區 2區 2市2鎮
14香
1市3鎮
29香
1市
5香
總數

台灣北部 (pak-pō͘)[edit]

縣市 新北市 (Sin-pak-chhī) 臺北市 (Tâi-pak-chhī) 台灣省 縣市
基隆市 (Ke-lâng-chhī) 新竹市 (Sin-tek-chhī) 宜蘭縣 (Gî-lân-koān) 新竹縣 (Sin-tek-koān) 桃園縣 (Thô-hn̂g-koān)
萬里區 (Bān-lí-khu)
深坑區 (Chhim-kheⁿ-khu)
樹林區 (Chhiū-nâ-khu)
石門區 (Chio̍h-mn̂g-khu)
石碇區 (Chio̍h-tēng-khu)
永和區 (Éng-hô-khu)
鶯歌區 (Eng-ko-khu)
五股區 (Gō͘-kó͘-khu)
金山區 (Kim-san-khu)
貢寮區 (Kòng-liâu-khu)
蘆洲區 (Lô͘-chiu-khu)
林口區 (Nâ-kháu-khu)
枋橋區 (Pang-kiô-khu)
八里區 (Pat-lí-khu)
平溪區 (Pêng-khe-khu)
坪林區 (Pêⁿ-nâ-khu)
三芝區 (Sam-chi-khu)
三峽區 (Sam-kiap-khu)
三重區 (Sam-tiông-khu)
汐止區 (Se̍k-chí-khu)
雙溪區 (Siang-khe-khu)
新莊區 (Sin-chng-khu)
新店區 (Sin-tiàm-khu)
瑞芳區 (Sūi-hong-khu)
淡水區 (Tām-chúi-khu)
泰山區 (Thài-san-khu)
頭城區 (Thô͘-siâⁿ-khu)
中和區 (Tiong-hô-khu)
(U)lai區
艋舺區 (Báng-kah-khu)
文山區 (Bûn-san-khu)
內湖區 (Lāi-ô͘-khu)
南港區 (Lâm-káng-khu)
北投區 (Pak-tâu-khu)
信義區 (Sìn-gī-khu)
松山區 (Siông-san-khu)
士林區 (Sū-lîm-khu)
大安區 (Tāi-an-khu)
大同區 (Tāi-tông-khu)
中正區 (Tiong-chèng-khu)
中山區 (Tiong-san-khu)
安樂區 (An-lo̍k-khu)
七堵區 (Chhit-tó͘-khu)
仁愛區 (Jîn-ài-khu)
暖暖區 (Lóan-lóan-khu)
信義區
中正區
中山區
香山區 (Hiong-san-khu)
北區
東區
宜蘭市 (Gî-lân-chhī) 竹北市 (Tek-pak-chhī) 楊梅市 (Iûⁿ-mûi-chhī)
八德市 (Pat-tek-chhī)
平鎮市 (Pêng-tìn-chhī)
桃園市 (Thô-hn̂g-chhī)
中壢市 (Tiong-le̍k-chhī)

轄市
羅東鎮 (Lô-tong-tìn)
蘇澳鎮 (So͘-ò-tìn)
頭城鎮 (Thâu-siâⁿ-tìn)
關西鎮 (Koan-se-tìn)
新埔鎮 (Sin-po͘-tìn)
竹東鎮 (Tek-tang-tìn)
大溪鎮 (Tāi-khe-tìn)
壯圍鄉 (Chòng-ûi-hiong)
五結鄉 (Gō͘-kiat-hiong)
員山鄉 (Îⁿ-soaⁿ-hiong)
南澳鄉 (Lâm-ò-hiong)
三星鄉 (Sam-seng-hiong)
礁溪鄉 (Ta-khe-hiong)
大同鄉 (Tāi-tông-hiong)
冬山鄉 (Tang-soaⁿ-hiong)
尖石鄉 (Chiam-chio̍h-hiong)
峨眉鄉 (Gô-bî-hiong)
橫山鄉 (Hôaiⁿ-san-hiong)
瓊林鄉 (Khiông-nâ-hiong)
五峰鄉 (Ngó͘-hong-hiong)
湖口鄉 (Ô͘-kháu-hiong)
北埔鄉 (Pak-po͘-hiong)
寶山鄉 (Pó-san-hiong)
新豐鄉 (Sin-hong-hiong)
福興鄉 (Hok-heng-hiong)
觀音香 (Koan-im-hiong)
龜山香 (Ku-soaⁿ-hiong)
龍潭香 (Liông-thâm-hiong)
蘆竹鄉 (Lô͘-tek-hiong)
新屋香 (Sin-ok-hiong)
大園鄉 (Toā-Hn̂g-hiong)
總數 29區 12區 7區 3區 1市3鎮
8香
1市3鎮
9香
5市1鎮
7香
總數

台灣東部 (tang-pō͘)[edit]

縣市 台灣省
花蓮縣 (Hoa-liân-koān) 連江縣 (Liân-kang-koān)

轄市
花蓮市 (Hoa-liân-chhī) 臺東市 (Tâi-tang-chhī)
玉里鎮 (Gio̍k-lí-tìn)
鳳林鎮 (Hōng-lîm-tìn)
關山鎮 (Koan-san-tìn)
成功鎮 (Sêng-kong-tìn)
萬榮鄉 (Bān-êng-hiong)
豐濱鄉 (Hong-pin-hiong)
富里鄉 (Hù-lí-hiong)
吉安鄉 (Kiat-an-hiong)
光復鄉 (Kong-ho̍k-hiong)
新城鄉 (Sin-siâⁿ-hiong)
壽豐鄉 (Siū-hong-hiong)
秀林鄉 (Siù-lîm-hiong)
瑞穗鄉 (Sūi-sūi-hiong)
卓溪鄉 (Toh-khe-hiong)
海端鄉 (Hái-toaⁿ-hiong)
延平鄉 (Iân-pêng-hiong)
金峰鄉 (Kim-hong-hiong)
蘭嶼鄉 (Lân-sū-hiong)
綠島鄉 (Le̍k-tó-hiong)
鹿野鄉 (Lo̍k-iá-hiong)
卑南鄉 (Pi-lâm-hiong)
大武鄉 (Tāi-bú-hiong)
達仁鄉 (Ta̍t-jîn-hiong)
太麻里鄉 (Thài-mâ-lí-hiong)
池上鄉 (Tî-siōng-hiong)
長濱鄉 (Tn̂g-pin-hiong)
東河鄉 (Tong-hô-hiong)
總數 1市2鎮
10香
1市2鎮
13香

台灣中部 (tiong-pō͘)[edit]

縣市 臺中市 (Tâi-tiong-chhī) 台灣省 縣市
苗栗縣 (Biâu-le̍k-koān) 彰化縣 (Chiong-hoà-koān) 雲林縣 (Hûn-lîm-koān) 南投縣 (Lâm-tâu-koān)
后里區 (Aū-lí-khu)
霧峰區 (Bū-hong-khu)
清水區 (Chheng-chúi-khu)
石光區 (Chio̍h-kng-khu)
外埔區 (Goā-po͘-khu)
梧棲區 (Gô͘-chhe-khu)
豐原區 (Hong-goân-khu)
和平區 (Hô-pêng-khu)
南區
南屯區 (Lâm-tūn-khu)
龍井區 (Liông-chéⁿ-khu)
烏日區 (O͘-ji̍t-khu)
北區
北屯區 (Pak-tūn-khu)
西屯區 (Sai-tūn-khu)
西區
新廣區 (Sin-kóng-khu)
新社區 (Sin-siā-khu)
沙六區 (Soa-la̍k-khu)
大安區
大甲區 (Tāi-kah-khu)
大里區 (Tāi-lí-khu)
大雅區 (Tāi-ngé-khu)
東區
東勢區 (Tang-sì-khu)
太平區 (Thài-pêng-khu)
潭子區 (Thâm-chú-khu)
中區 (Tiong-khu)
大肚區 (Toā-tō͘-khu)
苗栗市 (Biâu-le̍k-chhī) 彰化市 (Chiong-hòa-chhī) 斗六市 (Táu-la̍k-chhī) 南投市 (Lâm-tâu-chhī)
轄市
後人鎮 (Āu-lâng-tìn)
苑裡鎮 (Oán-lí-tìn)
貼蘭鎮 (Tah-lân-tìn)
竹南鎮 (Tek-lâm-tìn)
頭份鎮 (Thâu-hūn-tìn)
通霄鎮 (Thong-siau-tìn)
和美鎮 (Hô-bí-tìn)
二林鎮 (Jī-lîm-tìn)
溪湖鎮 (Khe-ô͘-tìn)
鹿港鎮 (Lo̍k-káng-tìn)
員林鎮 (Oân-lîm-tìn)
寶斗鎮 (Pó-táu-tìn)
田中鎮 (Tiân-tiong-tìn)
虎尾鎮 (Hó͘-bóe-tìn)
北港鎮 (Pak-káng-tìn)
西螺鎮 (Sai-lê-tìn)
斗南鎮 (Táu-lâm-tìn)
塗庫鎮 (Thô͘-khò͘-tìn)
草屯鎮 (Chháu-tūn-tìn)
集集鎮 (Chi̍p-chi̍p-tìn)
埔里鎮 (Po͘-lí-tìn)
竹山鎮 (Tek-san-tìn)
造橋鄉 (Chō-kiô-hiong)
公館鄉 (Kong-koán-hiong)
南庄鄉 (Lâm-chng-hiong)
獅潭鄉 (Sai-thâm-hiong)
三義鄉 (Sam-gī-hiong)
三灣鄉 (Sam-oan-hiong)
西湖鄉 (Se-ô͘-hiong)
銅鑼鄉 (Tâng-lô-hiong)
泰安鄉 (Thài-an-hiong)
頭屋鄉 (Thâu-ok-hiong)
大湖鄉 (Tōa-ô͘-hiong)
田尾鄉 (Chhân-bóe-hiong)
永靖鄉 (Éng-chēng-hiong)
花壇鄉 (Hoe-toâⁿ-hiong)
福興鄉 (Hok-hin-hiong)
芳苑鄉 (Hong-oán-hiong)
芬園鄉 (Hun-hn̂g-hiong)
二水鄉 (Jī-chúi-hiong)
溪州鄉 (Khe-chiu-hiong)
埤頭鄉 (Pi-thâu-hiong)
埔鹽鄉 (Po͘-iâm-hiong)
埔心鄉 (Po͘-sim-hiong)
社頭鄉 (Siā-thâu-hiong)
伸港鄉
秀水鄉 (Siù-chúi-hiong)
線西鄉 (Sòaⁿ-sai-hiong)
大村鄉 (Tāi-chhoan-hiong)
竹塘鄉 (Tek-tn̂g-hiong)
大城鄉 (Tōa-siâⁿ-hiong)
麥寮鄉 (Be̍h-liâu-hiong)
莿桐鄉 (Chhì-tông-hiong)
水林鄉 (Chúi-nâ-hiong)
元掌鄉 (Goân-chiáng-hiong)
二崙鄉 (Jī-lūn-hiong)
口湖鄉 (Kháu-ô͘-hiong)
古坑鄉 (Kó͘-kheⁿ-hiong)
崙背鄉 (Lūn-pòe-hiong)
林內鄉 (Nâ-lāi-hiong)
褒忠鄉 (Po-tiong-hiong)
四湖鄉 (Sì-ô͘-hiong)
台西鄉 (Tâi-se-hiong)
東勢鄉 (Tang-sì-hiong)
大埤鄉 (Tōa-pi-hiong)
名間鄉 (Bêng-kan-hiong)
水里鄉 (Chúi-lí-hiong)
魚池鄉 (Hî-tî-hiong)
仁愛鄉 (Jîn-ài-hiong)
國姓鄉 (Kok-sèng-hiong)
鹿谷鄉 (Lo̍k-kok-hiong)
中寮鄉 (Tiong-liâu-hiong)
信義鄉 (Sìn-gī-hiong)
總數 29區 1市5鎮
11香
1市7鎮
18 Hiongu
1市5鎮
14 Hiongu
1市4鎮
8香
總數

金門 (Kim-mn̂g)媽祖 (Má-chó͘)[edit]

縣市 福建省 (Hok-kiàn-séng)
金門縣 (Kim-mn̂g-koān) 連江縣
金湖鎮 (Kim-ô͘-tìn)
金城鎮 (Kim-siâⁿ-tìn)
金山鎮 (Kim-soaⁿ-tìn)
金寧鄉 (Kim-lêng-hiong)
烈嶼鄉 (Lia̍t-sū-hiong)
阿繆香 (O͘-kiu-hiong)
紀光鄉 (Kí-kong-hiong)
南竿鄉 (Lâm-kan-hiong)
北竿鄉 (Pak-kan-hiong)
東引鄉 (Tang-ín-hiong)
總數 3鎮
3香
4香