Chhit-chheⁿ-kūn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
1932年,七星郡管轄的範圍

七星郡 (Chhit-chheⁿ-kūn) (七星郡; しちせいぐん) ()台灣 (Tâi-oân) ()日本 (Ji̍t-pún)統治 (thóng-tī)時代 (sî-tāi) (ê) (chi̍t) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)。七星郡下跤 (ē-kha)管轄 (koán-hat)汐止街 (Se̍k-chí-ke)士林街 (Sū-lîm-ke)北投街 (Pak-tâu-ke)內湖庄 (Lāi-ô͘-chng)平溪庄 (Pêng-khe-chng) (kap)松山庄 (Siông-san-chng); 其中 (kî-tiong)的平溪庄佇1932 () (kái)隸屬tī基隆郡 (Ke-lâng-kūn) (ah)松山庄佇1938年並入 (pēng-ji̍p)台北市 (Tâi-pak-chhī)