Sin-tiàm-ke

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

新店街 (Sin-tiàm-ke) (新店街) ()台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)1920 () (siat) (ê)台北州 (Tâi-pak-chiu)管內 (koán-lāi)行政區 (hêng-chèng-khu)原來 (goân-lâi)新店庄 (Sin-tiàm-chng), 1943年 (kái)新店街。