So͘-ò-ke

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

蘇澳街 (So͘-ò-ke) (蘇澳街) () ()1933 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)蘇澳郡 (So͘-ò-kūn); 是今仔日 (kin-á-ji̍t)宜蘭縣 (Gî-lân-koān)蘇澳鎮 (So͘-ò-tìn)

佇1920年到1933年中間號做 (hō-chò)蘇澳庄 (So͘-ò-chng) (蘇澳庄),落尾 (lo̍h-bóe) (chiah)佇1933年 (ùi) " (chng)" 升格 (seng-keh) (chò) " (ke)"。