Sin-chng-ke

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
新莊街役場

新莊街 (Sin-chng-ke) (新莊街) () ()1920 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)新莊郡 (Sin-chng-kūn)