Ta-khe-chng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

礁溪庄 (Ta-khe-chng) (礁溪庄) () ()1920 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)宜蘭郡 (Gî-lân-kūn); 是今仔日 (kin-á-ji̍t)宜蘭縣 (Gî-lân-koān)礁溪鄉 (Ta-khe-hiong) (kap)宜蘭市 (Gî-lân-chhī)新生聯合里 (Sin-seng-liân-ha̍p-lí)