Nâ-kháu-chng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

林口庄 (Nâ-kháu-chng) (林口庄) () ()1920 () (kàu)1945年中間 (tiong-kan)存在 (chûn-chāi) (ê)台灣 (Tâi-oân)行政區 (hêng-chèng-khu)隸屬 (lē-sio̍k)台北州 (Tâi-pak-chiu)新莊郡 (Sin-chng-kūn); 是今仔日 (kin-á-ji̍t)新北市 (Sin-pak-chhī)林口區 (Nâ-kháu-khu)