Hồ Chí Minh Chhī

From Lohankhapedia
(Redirected from Sài Gòn)
Jump to navigation Jump to search
Hồ子Minh市
Thành phố Hồ子Minh
賽Gòn, TPHCM
—  直轄市  —
Ho Chi Minh City Collage 2016.png 
Hồ子Minh市 ê uī-tì
經緯度: 10°48′N 106°39′E / 10.800°N 106.650°E / 10.800; 106.650
國家  越南
面積
 - 直轄市 2,061.2 km2
 - 都市圈 10,619.4 km2
懸度 19 m
人口 (1/4/2019)
 - 直轄市 8,993,082 人
 - 密度 4,363/km2
 - 都市圈 13,542,900
電話區馬 28
網站 www.hochiminhcity.gov.vn

Hồ (Chí)Minh (Chhī) (越南語: Thành phố Hồ Chí Minh) ()越南 (Oa̍t-lâm)第一大 (tē-it-tōa) (ê)城市 (siâⁿ-chhī)人口 (jîn-kháu)642 (bān)

地名 (Tē-miâ)[edit]

Hồ子Minh市 (chham)Mekong ()三角洲 (saⁿ-kak-chiu) ()17世紀 (sè-kí)進前 (chìn-chêng)Kampuchea土地 (thó͘-tē)號做 (hō-chòe)Prey Nokor後來 (āu-lâi) (hō͘)越南人 (Oa̍t-lâm-lâng)併吞 (pèng-thun)而且 (jî-chhiáⁿ)改名 (kái-miâ) (Sài)Gòn漢文 (Hàn-bûn)一般 (it-poaⁿ)翻譯 (hoan-e̍k) (chòe)西貢 (Se-kòng) (西貢[1])。1976 ()越南統一 (thóng-it)了後 (liáu-āu)改用 (kái-iōng)Hồ子Minh (miâ) (lâi)紀念 (kì-liām) (chêng)領導人 (léng-tō-jîn)Hồ子Minh

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]

分區地圖

Hồ子Minh市下跤 (ē-kha) (chi̍t) (kip)的行政區 (hun) (nn̄g) (khoán),一款是市內 (chhī-lāi)的 " (kūn)" (quận); 另外 (lēng-goā)一款是郊外 (kau-goā)的 " (koān)" (huyện)。

交通 (Kau-thong)[edit]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "西貢". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí).